Důležitost správného zemnění

Kontrola uzemnění voltmetrem

Instalujte v zemi minimálně 2 nebo 3 zemnící tyče 1 metr dlouhé ve vzdálenosti přibližně 2 a 3 metry od sebe. Propojte spolu tyče, pokud možno v zemi a pak je spojení se svorkou “uzemnění“ na zdroji. Použijte dobrý vodivý drát, například pozinkovaný vázací drát (průměr 2,5 mm`). Navlhčete půdu během instalace stejně jako v období sucha.

Kontrola uzemnění voltmetrem

Chcete-li provést test uzemnění, nejprve zkontrolujte, zda napětí na vodiči ohrady je větší než 2000 V ve vzdálenosti alespoň 50 m od připojení uzemnění. Následně zkratujte vodič ohrady kovovou tyčí se zemí. Napětí na vodiči ohradníku musí být nižší než 1000 V. Změřte napětí na konci tyče uzemnění. Pokud přesáhne 500 V, zvlhčete půdu nebo přidejte zemnící tyč. Opakujte test, dokud se nedosáhne uspokojivé hodnoty.

Při extrémních podmínkách (dlouhý plot, velmi suchá půda), se doporučuje zvýšit účinnost uzemnění tím, že:

  • Zvýšíme počet uzemňovacích tyčí.
  • Instalujeme zemnící vodič souběžně k vysokonapěťovému