Jak funguje elektrický ohradník

Schéma elektrického ohradníku

Zdroj energie vytváří elektrické pulzy, které vedou přes vodiče (drát/lano/páska) a hledají jakoukoli zpětnou cestu do země (zvíře, tráva, člověk apod.). Když se zvíře dotkne drátu, pulz projde skrz něj a dokončí tak cestu zpět do země. Zvíře dostane šok, který vnímá jako bolest a účinně jej odrazuje od ohradníku.

Zdroj energie

Zdroj je napájen přímo ze sítě 230V, suchou baterií nebo akumulátorem. Zdroj energie musí vysílat elektrické impulzy vhodné pro zvířata, která budou ohrazena a musí odpovídat podmínkám terénu. Každý zdroj energie má výkon uveden v joulech. Protože mají zvířata rozdílné vnímání bolesti, liší se i výkon ohradníku v joulech.

Uzemnění

Zemnící tyč a izolace plotu jsou základními prvky systému. Čím lepší bude uzemnění, tím efektivnější bude účinnost pulzu. Kvalita uzemnění se může značně měnit v průběhu času v závislosti na charakteru terénu a na klimatických podmínkách.

Vodiče

Kvalitní vodiče přenášejí, i přes špatnému počasí a mechanický tlak, elektrické impulsy na dlouhé vzdálenosti bez ztráty výkonu. Nejlepším vodičem elektrického proudu je měď a hliník.

Izolátory

Izolátory slouží k tomu, aby elektrický proud procházel správně vodiči bez ztráty energie a udržoval maximální výkon v okruhu. Kvalita izolátoru je důležitá, protože může dojít ke ztrátě energie u dřevěných/kovových sloupků, což účinně zkracuje vzdálenost, která je k dispozici pro ohradník. Proto jsou používány různé izolátory, pro různé typy vodičů a pro trvalé oplocení je nezbytná UV ochrana.

Zkoušečky

Pro správné udržení zvířat v ohradníku musí mít elektrický plot dostatečné napětí a jouly. Proto je důležité provádět pravidelné kontroly pomocí voltmetru. Zkoušky musí být provedeny na plotovém vedení, ale také na kvalitě uzemnění. Aby zdroj energie správně fungoval, nesmí být u klasických zdrojů ztráta energie vyšší než 500 voltů. Pro prémiové a inteligentní zdroje energií nesmí ztráta převyšovat 300 voltů.